ComAround Dynamics 365 Connector

Låt intelligent kunskap göra din organisation mer effektiv

 

Med ComAround Dynamics 365 Connector får du en lösning som hanterar all kommunikation som sker med din kund/användare på ett effektivt och professionellt sätt genom att återanvända hela organisationens samlade kunskap, fördefinierade e-postmallar och händelser. Så nu kan du optimera supportflödet genom att se till att rätt kunskap delas i rätt tid. 

ComAround Dynamics 365 Connector knyter ihop Microsoft Dynamics 365 och ComAround Knowledge genom en automatisk sökfunktion. Sökningen baseras på den ärenderubrik som finns i ärendeformuläret i Microsoft Dynamics 365-systemet. ComAround Knowledge är en molnbaserad och KCS-verifierad produkt som hjälper verksamheter att hantera sin digitala information och hålla den relevant och korrekt i ett långsiktigt perspektiv.  Via ComAround Knowledge kan användaren skapa, söka och få tillgång till värdefull kunskap från flera molndatabaser samtidigt, och dessutom få tillgång till intelligenta affärsrapporter.

6 skäl till varför våra kunder väljer ComAround Dynamics 365 Connector

  • Effektivare arbetssätt genom smarta funktioner
  • Färdiga kunskapsartiklar
  • Automatiserad process för hantering av hårdvara och mjukvara i större organisationer.
  • Förenklar underhåll och administration
  • Utbyggbar plattform för mer än bara ärendehantering
  • KCS v6 Verified

Sagt av kund:

"Endeavors och ComArounds lösning försäkrar oss om att vi kan skapa den bästa användarupplevelsen för både vår supportorganisation som för våra slutanvändare."

May Herlin,
IT-strateg Ale Kommun