ComAround Dynamics 365 Connector

Låt intelligent kunskap göra din organisation mer effektiv

 

Med ComAround Dynamics 365 Connector får du en lösning som hanterar all kommunikation som sker med din kund/användare på ett effektivt och professionellt sätt genom att återanvända hela organisationens samlade kunskap, fördefinierade e-postmallar och händelser. Så nu kan du optimera supportflödet genom att se till att rätt kunskap delas i rätt tid. 

ComAround Dynamics 365 Connector knyter ihop Microsoft Dynamics 365 och ComAround Knowledge genom en automatisk sökfunktion. Sökningen baseras på den ärenderubrik som finns i ärendeformuläret i Microsoft Dynamics 365-systemet. ComAround Knowledge är en molnbaserad och KCS-verifierad produkt som hjälper verksamheter att hantera sin digitala information och hålla den relevant och korrekt i ett långsiktigt perspektiv.  Via ComAround Knowledge kan användaren skapa, söka och få tillgång till värdefull kunskap från flera molndatabaser samtidigt, och dessutom få tillgång till intelligenta affärsrapporter.

6 skäl till varför våra kunder väljer ComAround Dynamics 365 Connector

  • Effektivare arbetssätt genom smarta funktioner
  • Färdiga kunskapsartiklar
  • Automatiserad process för hantering av hårdvara och mjukvara i större organisationer.
  • Förenklar underhåll och administration
  • Utbyggbar plattform för mer än bara ärendehantering
  • KCS v6 Verified

Sagt av kund:

"Med Endeavors lösning har vi sänkt vår handläggningstid på ärenden med 40%.
Vi har också fått en mobil lösning vilket innebär att våra tekniker kan hantera ärenden direkt ute på en skola eller ett sjukhus.
Med Endeavors färdiga integration med ComAround kan användaren även själv lösa sina ärenden via självbetjäning.
Vi har helt enkelt fått ännu mer nöjda kunder."

Christina Larsson,
IT Chef Ale Kommun