Dynamics 365 Business Central

Vill du bli mer proaktiv, fatta smartare beslut och utveckla dina affärer? Med ett nytt affärssystem blir alla processer i din verksamhet lättare att hantera ­– oavsett om det rör sig om ekonomi, försäljning, produktion, service och drift. 

Har din verksamhet växt ikapp ditt affärssystem?

Bockar du av fler än en av punkterna nedan? Då kan det vara så att din verksamhet behöver en mer komplett affärslösning!

✓ Processerna i vår verksamhet saknar optimalt systemstöd.

✓ Information och statistik finns inte tillgänglig när vi behöver den.

✓ Vi kan inte ge den service som våra kunder förväntar sig.

✓ Vi kan inte agera lika proaktivt som våra konkurrenter.

✓ Våra system ger oss inte stöd för nya affärsmodeller.

Fatta smartare affärsbeslut

Ta din verksamhet till nästa nivå med en komplett affärslösning.

Ladda ner din guide redan idag!

Kort om Business Central

Dynamics 365 Business Central (det nya namnet på Dynamics NAV) är en komplett molnbaserad affärssystemslösning för små och medelstora verksamheter. Business Central är enkel att både använda och implementera. Dessutom kan den kopplas samman med övriga applikationer inom Dynamics 365, Office 365 och Power BI. De funktioner som det finns stöd för i Business Central är ekonomi, försäljning, supply chain, service och projekt. Med en inbyggd Business Intelligence får din verksamhet dessutom ovärderliga insikter och aktuell information om nuläge och framtid. Data från redovisning, försäljning, inköp, lager och kundkontakter ger en komplett vy av verksamheten på ett sätt som kan skapa helt nya sätt att arbeta.

En effektiv affärslösning

Med Dynamics 365 Business Central får du en effektiv affärslösning som kan anpassas efter dina behov:

  • Jobba i systemet direkt från din inbox genom att skapa offerter i mailen. Exportera och importera data enkelt från Excel.
  • Få tillgång till all den information du behöver där du befinner dig, oavsett om det är ute på fältet eller på kontoret.
  • Underlätta din vardag med inbyggd intelligens, såsom automatiserade påminnelser om vad du behöver göra.
  • Förbättra kundservicen genom att få en komplett vy över alla interaktioner som ditt företag har med era kunder.
  • Få ett system som är anpassningsbart och som uppgraderas automatiskt. Slipp dyra och bökiga uppgraderingar till nya versioner.

Vem har nytta av Dynamics 365 Business Central?

Ekonomen – Med snabba avslut och enklare rapportering ges tid till analys och kontroll. Det gör ägare och styrelse nöjda på samma gång som ekonomiavdelningen slipper alltför mycket repetitivt arbete.

Säljaren – När affärsprocesserna effektiviseras och ekonomi, försäljning, service och drift jobbar smartare tillsammans kan affärerna ta verklig fart. Säljarna får mer utrymme att träffa kunder och bygga relationer.

Supporten – Kundtjänsten kan hantera kunderna på ett ännu bättre sätt. Med ökad kundnöjdhet går både sälj och varumärkesbygge lättare.

Projektledaren – När budgetar, projekt och resurser uppdateras i realtid blir det lättare att driva effektiva projekt. När ramar och planer håller blir både kunder och medarbetare nöjdare.

Nyckelperson inom drift och logistik – Med bättre kontroll över produktion, lagerstyrning och logistik kan driftstop undvikas, logistikproblem förutses och produkter levereras i tid. Det minskar kostnader och skapar besparingar av stort värde.

Marknadsförararen – Med fakta om olika målgruppers beteende och möjlighet att räkna ut trender blir det lättare att träffa rätt med marknadsföringsinsatser. Stor hjälp i en tid där både kunder och kanaler utvecklas i snabb takt.