Endeavor Agreement

Endeavors avtalsmodul är ett tillägg till vårt affärssystem Business Central (fd. NAV) och är framtagen för att på ett enklare sätt hantera avtal och avtalsfakturering (abonnemang).

Hantera alla avtal på ett ställe
Modulen gör det möjligt att hantera alla kundavtal på ett ställe oavsett om det är avtal enligt fastpris, löpande och periodisk fakturering. Lösningen erbjuder stor flexibilitet kring innehåll och perioder och är väl inbyggd i systemet. Den använder också en standardiserad rutin för fakturering.

Följande funktioner omfattas av produkten:

 • Avtalsnummer
  Register över alla aktiva/passiva avtal.
 • Avtalsrader
  Avtalet kan innehålla en eller flera rader som ingår i avtalet. Raderna kan sättas som aktiva/inaktiva samt ha egna datumintervall för giltighet och fakturering.
 • Start/slutdatum
  Giltighetsdatum för avtalet.
 • Perioder
  Definiera hur många perioder som avtalet ska faktureras samt hur många fakturor som ska skapas vid varje faktureringstillfälle.
 • Rapporter
  Rapporter för statistik kring kunder och avtal.
 • Uppdatering priser
  Funktioner för uppdatering av avtal och priser.