Endeavor Agreement

Endeavors avtalsmodul är ett tillägg till Dynamics NAV och är framtagen för att på ett enklare sätt hantera avtal och avtalsfakturering (abonnemang).

Hantera alla avtal på ett ställe
Modulen gör det möjligt att hantera alla kundavtal på ett ställe oavsett om det är avtal enligt fastpris, löpande och periodisk fakturering. Lösningen erbjuder stor flexibilitet kring innehåll och perioder och är väl inbyggd i Dynamics NAV. Den använder också en standardiserad rutin för fakturering.

Följande funktioner omfattas av produkten:

Avtalsnummer Register över alla aktiva/passiva avtal.
Avtalsrader Avtalet kan innehålla en eller flera rader som ingår i avtalet. Raderna kan sättas som aktiva/inaktiva samt ha egna datumintervall för giltighet och fakturering.
Start/slutdatum Giltighetsdatum för avtalet.
Perioder Definiera hur många perioder som avtalet ska faktureras samt hur många fakturor som ska skapas vid varje faktureringstillfälle.
Rapporter Rapporter för statistik kring kunder och avtal.
Uppdatering priser Funktioner för uppdatering av avtal och priser.