Endeavor Incident

Vill du också ha en effektivare kundservice?

Med Endeavor Incident kan du skapa en bättre kundupplevelse och på det sättet få en nöjdare kund genom en mer effektiv ärendehantering.

För en verksamhet med supportfunktion hjälper vår lösning för ärendehantering dig att spara tid. Det blir enklare att prioritera dina kundärenden då systemet gör detta för dig. Systemet hanterar även kundens språk och genom att du arbetar i samma system som dina säljkollegor så har ni samma information om kunderna.

Incident för en mer proffsig och effektiv kundservice

Genom vår lösning för ärendehantering får du en mer professionell kundservice genom ett smidigt verktyg som kan hantera alla förfrågningar från dina kunder.  Du kan skapa färdiga e-postmallar i din ärendehantering och se till att e-postmeddelanden till supportlådan automatskapar ärenden och uppdaterar ärendestatus baserat på olika regler. Du får helt enkelt större kontroll på hur mycket ärenden som kommer in och hur snabbt de kan hanteras.

Detta innebär att kundservice inte längre behöver prioritera ärendena utan det gör systemet åt dem och de kan de lägga sin tid på rätt saker.  För ansvarig chef underlättar Incident då du alltid vet hur stor ärendestocken är och kan allokera rätt resurser och fokusera på rätt typ av ärenden.

Vad hjälper vår lösning för ärendehantering till med?

  • Smidigare ärendehantering
  • Automatiska svar till kund
  • Automatiska mejlutskick till handläggare när ärendet fått mejlsvar eller när ärende skapas/stängs
  • Lyfter fram det som är viktigt att fokusera på med hjälp av filter och vyer
  • Grafer och statistik för att se status på ärendestock och medarbetare
  • Samma konton och kontakter som sälj jobbar med.
  • Språkhantering

Snabb installation

Det tar inte lång tid att installera vår ärendehanteringslösning. Det som kan variera i tid är uppsättningen av e-postmallar vilket kan ta olika lång tid beroende på antalet mallar som önskas och på vilka språk dessa ska vara. En uppskattad tidsåtgång ligger mellan 1-2 dagars arbete.