Field service management

Field service management, också kallat fältservice, är för många företag idag en tidskrävande och manuell hanteringsprocess som dokumenteras i pappersform. Denna ohållbara hantering av fältserviceuppdrag påverkar kunden, som riskerar att få längre väntetid för återkoppling och kan bidra till minskad kundnöjdhet.

Endeavors systemlösning Field service management möjliggör den totala upplevelsen av mobilitet, flexibilitet samt smidighet. Den nya hanteringen av fältservice innefattar en systemlösning där användarna kan planera, rapportera, signera, skapa offerter och skicka fakturor direkt hos kunden. Dessa funktioner skapas i ett helt systematiserat flöde där all manuell hantering är borttagen.

Systemstödet Field service management innebär att servicetekniker, servicechefer och schemaläggare kommer att rapportera och arbeta i samma system. Detta säkerställer att de arbetar likvärdigt, vilket med stor sannolikhet medför maximal kundservice. Denna enhällighet kan ytterligare ökas genom att ha systemlösningen för fältservice i samma system som säljstödet. Något som ökar transparensen mellan sälj och eftermarknad.

Bättre kundservice
Användningen av en mobil enhet ger teknikern tillgång till hela flödet, direkt hos kunden, och kan därför bidra med snabbare respons till kunden.

Öka kundnöjdhet och kundlojalitet
Via automatisk uppföljning eller en kundportal får kunden tillgång till ytterligare information, vilket ökar kundens lojalitet gentemot verksamheten. Denna ökade tillgång på data medför att användarna av systemet kan arbeta proaktivt mot kunden samt föreslå förbättringsförslag som grundar sig i denna data.

Effektivare fakturering
Med Field service management sker all rapportering i realtid, vilket medför att fakturor kan skickas ut direkt på plats hos kund. Denna smidiga process förbättrar även verksamhetens kassaflöde avsevärt.

Reducera risken för borttappat fakturaunderlag
Rapporteringen sker genom en mobil enhet. Detta reducerar risken för att fakturaunderlag, eller andra viktiga dokument, försvinner då uppdateringen sker mot en miljö som är online.

Öka transparens mellan sälj och eftermarknad
Säljstöd, support och fältservice i samma system ökar transparensen mellan säljare och medarbetare på fält. Detta medför exempelvis att säljare kan kontrollera vilka serviceuppdrag som är utförda innan ett säljmöte.

Ta fram underlag snabbare
En avancerad sökfunktion medför att användaren snabbt kan ta fram relevant information. De filter som väljs för den specifika sökningen kan sedan sparas och användas vid ett senare tillfälle.

Enkel tillgång till data Online och/eller Offline
All data registreras snabbt och enkelt i systemet med den mobila enheten, antingen online eller offline. Med hjälp av Microsoft Dynamics 365-funktionalitet kan datan sedan analyseras och kontrolleras.

Analys och rapport
All data från serviceuppdragen blir registrerad i Microsoft Dynamics 365. Detta medför att användare enkelt kan se statistik samt göra analyser som rör kunder, serviceuppdrag, rapportering eller fakturering.