Integrationplugin

Ett CRM-system existerar idag sällan själv, utan är beroende av att integreras med andra verksamhetskritiska system. Vi anser att en bra integrationslösning är nyckeln till en väl fungerande systemplattform. För att snabbt komma igång med integrationer mot Microsoft Dynamics 365 har Endeavor tagit fram en integrationsplugin som förenklar när din verksamhet ska integrera Microsoft Dynamics 365 med befintliga system.

Överskådlighet
Få en lättöverskådlig bild på vilka integrationer och trigger-punkter som finns.

Köhantering
Smart köhantering – first in, first out.

Mapping
Hämta data från andra kopplade entiteter och underlätta mappningsarbetet i integrationsplattform.

Eventhantering
Hanterar event Create, Update och Delete.

FetchXML
Enkel definition av avancerade frågor med FetchXML.

Logghantering
Full kontroll på vilka meddelande som är köade och behandlade.

Bearbetning av meddelanden
Externt system kan använda standard Microsoft Dynamics 365 API för att hämta och bearbeta meddelande.