Se vad fokus ska ligga på i din ärendehantering med Power BI

Vill du ha en helpdesk som arbetar proaktivt mot era kunder genom att kunna förutse var problem kan uppstå? Power BI for CE Case är vår paketering för ärendehantering ger dig en möjlighet att följa upp och visualisera din ärendehantering, t.ex. SLA:er, när ärenden kommer in/stängs, olika typer av ärenden, ärenden som varit öppna länge eller root cause. 

Power BI for CE Case ger dig färdiga standardrapporter och modeller för bland annat:

  • Tidslinje för skapade/avslutade ärenden
  • Framhäva vilande ärenden
  • Root cause analys
  • SLA-uppföljning
  • Visar fokusområden

Power BI for CE

Kom igång snabbt och enkelt med våra paketerade lösningar

 

Utifrån våra kunders mest förekommande behov och våra erfarenheter av lyckade implementationer har vi samlat denna kunskap i några paketerade lösningar.

Varje systemlösning (se Relaterade produkter) innehåller en färdig datamodell samt grafer/KPI:er, helt integrerad med Microsoft Dynamics 365 och/eller Business Central. Utifrån dina behov kan lösningen sedan byggas ut och anpassas ännu mer till din verksamhet.

På detta sätt kan du snabbt komma igång med din verksamhets informations- och analyshantering.

 

Har du funderat på hur ni kan jobba klokare och använda er tid bättre?

Ge oss en timma av din tid så visar vi hur du kan arbeta mer effektivt och frigöra tid!

Boka digital workshop!