Project and time reporting

Idag handlar mycket om att få kontroll och kunna agera utifrån de omständigheter som råder. Som projektledare måste du kunna agera på avvikelser, planera om och verkställa. För att lyckas krävs en process som är kvalitetssäkrad samt ett systemstöd som är modernt och användarvänligt.

Med Microsoft Dynamics 365 och Endeavors systemlösning Projekt and time reporting för projekthantering får du alla nödvändiga funktioner för professionell projekthantering. Systemlösningen möjliggör hanteringen av projektplanering, tidrapportering och resurshantering till avtalshantering, fakturering samt uppföljning.

Tillsammans med övrig funktionalitet i Microsoft Dynamics 365, till exempel marknad, försäljning och sömlös integration till Outlook och Office 365, ger Endeavors systemlösning ett kraftfullt projekthanteringsverktyg.

Kom igång snabbt
Microsoft Dynamics 365 kan användas i Outlook, via webbgränssnitt eller i en mobil enhet. Genom att välja den miljö som är mest bekant kan användarna snabbt behärska de verktyg som erbjuds. Detta sparar tid samt ökar effektiviteten i processen.

Enkel rapportering av tid och expenser
Tidrapportering kan enkelt utföras via en mobil enhet eller via webgränssnittet där redigeringen sker i matrisform eller formulär. Dessa alternativ finns för att underlätta för användaren, som ska känna att det är enkelt att tidrapportera.

Integrerad lösning
Innan det blir ett avtal och ett projekt har oftast ett försäljningsarbete ägt rum, där en affärsmöjlighet eller offert har skapats. Med Endeavors integrerade systemlösning kan användaren direkt ifrån en affärsmöjlighet och offert skapa upp ett projekt och ett avtal.

Ökad kontroll på avtal och prislistor
Genom att knyta avtal och projekt till kunden får projektledaren full överblick över prissättningen. Det finns systemstöd för att lägga upp prislistor för både expenser och tider. Priserna styrs med hjälp av tre dimensioner

1. Roll (t.ex. projektledare, konsult)

2. Aktivitetstyp (t.ex. konsulting, restid, interntid)

3. Tidstyp (t.ex. normaltid, övertid).

Projektledaren får full kontroll
Projekten kan skapas upp manuellt från en affärsmöjlighet eller genereras utifrån färdiga mallar. Baserat på projekttypen skapas det upp aktiviteter som är relevanta för det aktuella projektet. Projektplan och resursallokering hanteras smidigt i systemet. Aktiviteter och tider kan användaren enkelt planera ut på resurser i systemet.

Samverkan i projektet
Microsoft Dynamics 365 är integrerat med Microsoft SharePoint, ett av marknadens ledande dokumenthanteringssystem. Fördelen med dokumenthantering i SharePoint är att dokumenten kan ligga direkt kopplade till projekt, detta medför full versionshantering. Detta säkerställer att det alltid är den senaste revisionen som är upplagd. Med inbyggd ärendehantering får projektledaren och alla projektdeltagare full transparens mellan projektets resurser.

Stöd för mobil användning
Med mobiliteten som Microsoft Dynamics 365 innebär kan säljare och andra medarbetare enkelt nå systemet genom en mobil enhet. Offline eller online via den mobila enheten kan användarna hitta information om ett projekt eller exempelvis tidrapportera.

Få ut fakturorna snabbare
All rapportering sker i realtid vilket medför att fakturering kan ske snabbare. Det innebär att verksamhetens kassaflöde kan förbättras markant.