Endeavor Project

Idag handlar mycket om att få kontroll och kunna agera utifrån de omständigheter som råder. Som projektledare måste du kunna agera på avvikelser, planera om och verkställa. För att lyckas krävs en process som är kvalitetssäkrad samt ett systemstöd som är modernt och användarvänligt.

Med Microsoft Dynamics 365 och vår systemlösning Endeavor Project får du alla nödvändiga funktioner för professionell projekthantering. Lösningen möjliggör hanteringen av projektplanering, tidrapportering och resurshantering till avtalshantering, fakturering samt uppföljning.

Tillsammans med övrig funktionalitet i Microsoft Dynamics 365, till exempel marknad, försäljning och sömlös integration till Outlook och Office 365, ger får du med vår systemlösning ett mycket kraftfullt projekthanteringsverktyg.

Kom igång snabbt

Microsoft Dynamics 365 kan användas i Outlook, via webbgränssnitt eller i en mobil enhet. Genom att välja den miljö som är mest bekant kan användarna snabbt behärska de verktyg som erbjuds. Detta sparar tid samt ökar effektiviteten i processen.

 

Inspelat webinar: Effektivisera din kundresa

Ligg steget före med rätt systemlösning - och få nöjdare kunder och medarbetare genom effektiva processer för projekthantering, avtal och fakturering.

Se webinar här!

 

Enkel rapportering av tid och expenser

Tidrapportering kan enkelt utföras via en mobil enhet eller via webbgränssnittet där redigeringen sker i matrisform eller formulär. Dessa alternativ finns för att underlätta för användaren, som ska känna att det är enkelt att tidrapportera.

Integrerad lösning

Innan det blir ett avtal och ett projekt har oftast ett försäljningsarbete ägt rum, där en affärsmöjlighet eller offert har skapats. Med Endeavors integrerade systemlösning kan användaren direkt ifrån en affärsmöjlighet och offert skapa upp ett projekt och ett avtal.

Ökad kontroll på avtal och prislistor

Genom att knyta avtal och projekt till kunden får projektledaren full överblick över prissättningen. Det finns systemstöd för att lägga upp prislistor för både expenser och tider. Priserna styrs med hjälp av tre dimensioner

1. Roll (t.ex. projektledare, konsult)
2. Aktivitetstyp (t.ex. konsulting, restid, interntid)
3. Tidstyp (t.ex. normaltid, övertid).

Projektledaren får full kontroll

Projekten kan skapas upp manuellt från en affärsmöjlighet eller genereras utifrån färdiga mallar. Baserat på projekttypen skapas det upp aktiviteter som är relevanta för det aktuella projektet. Projektplan och resursallokering hanteras smidigt i systemet. Aktiviteter och tider kan användaren enkelt planera ut på resurser i systemet.

Samverkan i projektet

Microsoft Dynamics 365 är integrerat med Microsoft SharePoint, ett av marknadens ledande dokumenthanteringssystem. Fördelen med dokumenthantering i SharePoint är att dokumenten kan ligga direkt kopplade till projekt, detta medför full versionshantering. Detta säkerställer att det alltid är den senaste revisionen som är upplagd. Med inbyggd ärendehantering får projektledaren och alla projektdeltagare full transparens mellan projektets resurser.

Stöd för mobil användning

Med mobiliteten som Microsoft Dynamics 365 innebär kan säljare och andra medarbetare enkelt nå systemet genom en mobil enhet. Offline eller online via den mobila enheten kan användarna hitta information om ett projekt eller exempelvis tidrapportera.

Få ut fakturorna snabbare

All rapportering sker i realtid vilket medför att fakturering kan ske snabbare. Det innebär att verksamhetens kassaflöde kan förbättras markant.