Scheduling Engine

Med hjälp av Scheduling Engine kan du schemalägga workflows i Microsoft Dynamics 365 för återkommande processer. På så vis kan tid sparas och arbetet bli mer effektivt. Exempel på uppgifter som ofta utförs, och som kan undvikas att göras manuellt, är till exempel automatisk e-post när ett ärende eller affärsmöjlighet gått över tiden samt veckomail till försäljningschef eller kanske e-post till säljare som meddelar vilka kunder som inte har kontaktats på x antal dagar.