Constructor väljer Endeavor

Endeavor hjälper Constructor att nå ut

Samarbetet mellan Constructor och Endeavor resulterade i en framgångsrik marknadsföring med smart marknadsstöd. Genom att minska manuella processer sparar Constructor såväl tid som pengar och minimerar dessutom risken för informationsförluster.

Constructor startades 1947 och är verksamma inom branschen för lagerinredning, lagerförvaring och logistiklösningar. Idag är Constructor inte bara branchledande i Sverige utan också en framstående leverantör i Europa och distibutör i resten av världen. Till grund för de stora framgångarna ligger dels smart produktutveckling, men också bra marknadsföringsstrategier.

Projektet inleddes då Constructor upplevde sig sakna smarta verktyg för sina marknadsprocesser, och önskemålet var att kunna arbeta aktivt med kampanjutskick i samtliga länder.
– Eftersom vi redan hade ett bra samarbete med Endeavor som leverantör för CRM var det ett enkelt val att även köra igång detta arbete i samma system och med samma leverantör, berättar Carina Eriksson på Constructor.

Intergrerade system minskar informationssvinn
Tidigare användes olika manuella processer för hantering av kunder, leads och offerter. Att utveckla det nya marknadsverktyget utifrån befintligt system resulterade i en integration där alla ifyllda formulär på webbplatsen matas direkt in till CRM och därmed minimeras risken att information eller leads trillar mellan stolarna. Dessutom kan Constructor idag analysera vilka lead-källor som genererar mest affärer och har ett sammanhängande systemstöd för alla processer.

Lösningen
En utveckling av Dynamics 365 tillsammans med ClickDimension och integrerade webbformulär blev en smart lösning som passar i alla länder där Constructor bedriver sin verksamhet. Nu kan respektive land göra egna utskick och följa upp sina leads på ett smart och effektivt sätt. När en mottagare öppnar ett utskick eller klickar på en länk i mejlet skapar CRM-systemet automatiskt ett lead som tilldelas en säljare i samma land, så att inga potentiella kunder går förlorade.

Genom att knyta ihop våra processer för sälj, produkt och marknad så fick vi en stabil och komplex miljö med oändligt många möjligheter.

– Carina Eriksson, Constructor