HMS – effektiviserade processer med Dynamics Marketing

Dynamics Marketing hjälpte HMS att effektivisera sina processer

När HMS kontaktade Endeavor i våras ville man ta ett grepp om den installation av Dynamics Marketing som redan då fanns på plats. Det skulle innebära att se över hela flödet, koppla det till webben och standardisera och strukturera upp marknadsföringen. Processerna skulle också kunna appliceras på både nationell och internationell nivå. En utmaning som krävde god planering och gott samarbete.

—–

HMS Networks säljer produkter för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IoT. Genom att skapa både hårdvara och mjukvara möjliggör man för industriella enheter att kommunicera smidigt. Det görs bland annat genom uppkoppling av byggnader och maskiner, eller genom att skapa fjärråtkomst för industriell utrustning.

—–

Goda processer kommer ur god kommunikation

Grundliga diskussioner kring de nya processerna har varit en förutsättning för att komma framåt i projektet. Utifrån dessa har Endeavor och HMS tillsammans tagit fram en process som ska fungera på alla marknader där HMS verkar, både nationellt och internationellt.

Ett tätt samarbete och stort engagemang från alla tre parter – Endeavor, HMS och Microsoft – har varit avgörande.

”Att vi haft ett tätt samarbete, med en tajt projektgrupp, där HMS har litat på oss har varit avgörande för ett hittills smidigt och smärtfritt projekt. HMS har varit väldigt engagerade och satsat på och prioriterat det här projekt, vilket har varit viktigt för att komma framåt”, säger Mattias Verdin som varit Endeavors projektledare.

En utmaning att skapa internationell samsyn

Förutom att produkten och sättet att arbeta på är relativt nytt för HMS har den största utmaningen varit att skapa en internationell samsyn kring processerna.

Att hitta synergier mellan marknadsföring och sälj genom synkade processer är inte unikt i sig, men att skapa processer som kan appliceras på samtliga marknader där HMS verkar, har varit en utmaning.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till, och inget kan lämnas åt slumpen. Med Endeavors hjälp lyckades HMS komma i mål! 

Chris King, Marketing Systems Manager på HMS Network, säger: ”Tack vare att Endeavor tidigt förstod komplexiteten i vår globala ledningsprocess, kunde de också hjälpa oss att anpassa och implementera det nya systemet efter våra behov. Med deras djupa kunskap i Dynamics 365, i kombination med tät och god kommunikation, kunde problem som uppstod längs vägen snabbt elimineras.”

Vi ser redan positiva resultat av systembytet, och den allra största är all den tid vi sparar

– Chris King, Marketing Systems Manager på HMS Network

Fördelarna är redan uppenbara

Redan nu ser HMS tydliga förbättringar i sina arbetsprocesser. Med Dynamics Marketing på plats har de effektiviserat arbetet i hela den globala organisationen.

”Vi ser redan positiva resultat av systembytet, och den allra största är all den tid vi sparar. Manuell bearbetning och kartläggning är nu helt automatiserad, vilket innebär att vi kan svara snabbare på kundförfrågningar och ge bättre service!”, fortsätter Chris King.

HMS bästa tips – planera noga!

I den här typen av projekt är planering helt avgörande. Se till att ge systembytet tid för planering innan ni påbörjar implementeringen. Genom att verkligen kartlägga er process in i minsta detalj kommer ni göra arbetet smidigare.

Ju mer information ni har förberett i förväg, desto smidigare kommer projektet gå!

 

Står ditt företag för en liknande utmaning som HMS, och behöver hitta smartare och smidigare marketing-processer? Vi på Endeavor hjälper er hela vägen från planering till implementering och uppföljning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Inspelat webinar: Förutsäg det oförutsägbara med relevant data

Vill du veta hur Customer Insights kan hjälpa dig som jobbar inom marknad/sälj att samla värdefull data och skapa unika upplevelser för dina kunder?

Se inspelat webinar här!