flexibilitet-långsiktighet-systemlösning-dynamics365-NAV-powerBI

Flexibilitet och långsiktighet för lyckad tillväxt

Flexibilitet och långsiktighet var avgörande när Optidev valde Microsoft Dynamics 365 som systemlösning. Med integration till Microsoft Dynamics NAV och QlikView för business intelligence har Optidev fått en helhetslösning som kan växa och utvecklas i samma takt som företaget. 

Optidev är en av de ledande aktörerna i Sverige när det kommer till att leverera kostnadseffektiva lösningar med fokus på transport, logistik och persontrafik. Optidev erbjuder hela värdekedjan, inom både hårdvara och mjukvara, genom att utveckla, implementera och leverera mobilitetslösningar för insamling av affärskritisk information.

Bakgrund

Optidev har under de senaste åren växt både när det kommer till omsättning och organisation. Företagets tillväxt innebar att de behövde bli mer effektiva i sina interna processer men också kunna mäta och styra verksamheten på ett smidigare sätt. Dessutom efterfrågades ett mer strömlinjeformat system där processen för försäljning-, leverans- och projekt hänger ihop med ekonomi och uppföljning vilket ledde till att en upphandling av systemstöd påbörjades.

Optidev var redan från början tydliga med att de ville ha en långsiktig lösning med en plattform som stödjer deras tillväxt men som också är flexibel och möjliggör förändringar i processer och affärsmodeller.

Målsättning

  • Effektivisera och automatisera försäljnings-, leverans- och ekonomiprocesserna.
  • Få en helhetslösning där allt hänger ihop och där alla användare har samma bild.
  • Minska dubbelregistrering.
  • Ett system där ekonomiprocessen är integrerad med verksamhetsprocesserna.
  • Långsiktig plattform där Optidev kan växa med systemet över tid.

Uppdraget

Optidev tog tidigt beslutet att Microsoft Dynamics 365 var rätt plattform och system för dem. De ville ha ett mobilt och flexibelt system som kan förändras och anpassas allt eftersom företaget växer. Utöver detta ville de ha ett molnbaserat system, integrerat med Sharepoint och Outlook.

Lösningen som Endeavor presenterade gav Optidev ett lätthanterligt system som innehåller all information där ingen tidskrävande dubbelregistrering behövs. Med Microsoft Dynamics lösning har de fått en bra översikt över sina affärsmöjligheter, kunder, aktiviteter och leveranser samt ett integrerat stöd för hela ekonomiprocessen.

Microsoft Dynamics 365 är ett flexibelt och påbyggbart system, en stor fördel i en expansiv organisation som Optidevs, både när det kommer till att stödja ökad tillväxt men också genom möjligheterna att koppla på nya moduler och ny funktionalitet i takt med att behov uppstår.

Resultat och affärsnytta

Efter att ha arbetat i systemet sedan början av 2017 har Optidev nu uppnått ett av målen – att skapa en enhetlig plattform som hänger ihop och att strömlinjeforma processerna. Man har en automatiserad process från leads till avtal samt en integration till affärssystemet för fakturering och ekonomi. Tillsammans med QlikView har Optidev fått full kontroll på verksamheten och kan fokusera på att analysera och utveckla verksamheten istället för att lägga tid på att ta fram och söka information.

Microsoft Dynamics 365 ger oss kontroll samt den flexibilitet vi behöver för att möta kundernas behov när vi expanderar. Ett av våra tydligaste krav var att få en helhetslösning där hela processen från försäljning till leverans och ekonomi är fullt integrerade och ingen onödig dubbelregistrering krävs. Utifrån vår kravspecifikation har Dynamics 365 som system och Endeavor som partner motsvarat våra förväntningar mycket väl”.

– Fredrik Logenius, VD Optidev