Jetshop väljer Endeavor

Total kontroll för Jetshop med system från Endeavor

Jetshop har nu processer som är integrerade med varandra samt en ökad översikt, vilket krävs för att de ska kunna utveckla sin verksamhet. Med Microsoft Dynamics 365 som plattform har Jetshop fått en anpassningsbar lösning för deras snabbt växande verksamhet. Denna systemlösning kommer att byggas på, i takt med att deras verksamhet förändras och utvecklas.

Jetshop utvecklar och marknadsför Nordens största e-handelssystem Jetshop Commerce. Det är ett snabbt växande företag som grundades 2003. Jetshop har på kort tid blivit en ledande partner för e-handel inom finansiella tjänster, strategisk rådgivning, e-handelssystem samt tjänster inom digital marknadsföring. Jetshop har cirka 60 anställda och omsätter 80 MSEK.

Bakgrund
Jetshops processer har tidigare hanterats manuellt och all information har registrerades i ett flertal olika system. Denna manuella hantering var spretig, ineffektiv och tidskrävande vilket gjorde att Jetshop hade svårt att få en bra överblick över sina processer.

Målsättning
Jetshop ville få en helhetslösning där antalet olika system skulle minimeras. De eftersökte ett bra systemstöd för försäljningsprocessen i allt från leads till avtal, inklusive systemstöd för leveransprocessen, dvs uppstart av ny kundsite och kundprojekt. Målet var också att ersätta befintligt ärendehanteringssystem och få en effektivare process med kontroll över inkommande ärenden.

Uppdraget
Jetshop bestämde sig tidigt för att Microsoft Dynamics 365 var rätt system för dem då de sökte ett flexibelt system som kan förändras och anpassas allt eftersom Jetshop växer. Jetshop ville även ha ett molnbaserat system som är integrerat med Sharepoint och Outlook och mobilt. Projektet delades in i två faser där först Dynamics 365 implementerades för försäljning och ärendehantering. I fas 2 implementerades sedan stöd för leverans, projekt och avtal.

Resultat & affärsnytta
Jetshop har idag gått ifrån sju system till ett (Microsoft Dynamics 365) där en enhetlig plattform har skapats och processerna strömlinjeformats. Nu har de en automatiserad process från leads till avtal och integration till affärssystemet för fakturering och ekonomi. Med QlikView har Jetshop fått full kontroll på verksamheten och kan fokusera på att analysera och utveckla verksamheten istället för att lägga tid på att ta fram informationen. Systemet kan växa i takt med Jetshop, såväl i volym för kunder som omsättning samt när det kommer till att nya funktionaliteter och krav.

– Microsoft Dynamics 365 ger oss kontroll samt den flexibilitet vi behöver för att möta kundernas behov när vi expanderar. Ett av våra tydligaste krav är att få all information i ett system där alla funktioner är fullt integrerade och ingen onödig dubbelregistrering krävs. Utifrån vår kravspecifikation har Dynamics 365 som system och Endeavor som partner motsvarat våra förväntningar mycket väl, säger Christian Zanders, VD på Jetshop.