Markslöjd går mot en ljusare framtid med CRM-lösning från Endeavor

Effektivitet, frihet och spårbarhet var de direkta effekterna när Markslöjd efter ett gediget bakgrundsarbete valde Microsoft Dynamics 365 som sitt CRM-system. Sex månader senare gick de live med en lösning som underlättar det dagliga arbetet och driver på försäljning, kundservice samt motivationen bland medarbetarna.

Markslöjd är ett av Nordeuropas ledande belysningsföretag och finns representerade i en mängd olika länder över hela världen. Sedan starten 1963 har de arbetat för att göra världen till en ljusare plats där deras produkter nu lyser upp många hem och företag.

Bakgrund

I arbetet med sina kunder kände Markslöjd att de saknade en spårbarhet. De satte ihop en projektgrupp där man efter ett gediget arbete och en GAP-analys såg att behovet av ett CRM-system var stort.

Målsättning

Markslöjd ville få ett CRM-system med fokus på ärendehantering, offerter och besöksrapporter. Genom att skapa möjligheter för alla företagets medarbetare att ta del av den information som finns om kunderna, oavsett om det rör sig om en säljare eller en kundcentermedarbetare, vill man ett mer effektivt arbetssätt.

Uppdraget

Projektet inleddes med en förstudie där vi gick igenom Markslöjds behov.  Resultatet blev en presentation som innehöll lösningsförslag, tidplan och budget och som ledde till att arbetet med implantationen kunde påbörjas. Ett knappt halvår senare kunde Markslöjd gå live med en lösning som innehöll marknad, sälj och integration till Dynamics NAV. På toppen av detta adderades även Gamification som ett sätt att ytterligare driva försäljning och motivation.

Resultat och affärsnytta

Lösningen som Endeavor hjälpt Markslöjd att ta fram ökar tillgången av information om kunderna internt i företaget. Genom att till exempel bli mindre sårbara vid byte av personal kan de agera mer professionellt ut mot kunden. Då minimeras risken för fel och onödigt letande av information.

Nu kan vi enkelt ta fram statistik och med hjälp av KPI:er se att vi håller rätt kurs både med service och sälj.

– Sara Lagerström, Vice President på Markslöjd.

Sara Lagerströms, Vice President på Markslöjd,  råd till företag som står inför liknande förändringar som Markslöjd är att göra ett grundligt förarbete. Börja med att fokusera på ett par saker och gör dem riktigt bra så att användarna blir trygga i det nya systemet. Då kan ni sedan bygga vidare och effektivisera allt eftersom. Lått de viktigaste mätetalen och den kultur ni vill driva sätta prägel på vad ni väljer att starta med. Hitta sedan en person/grupp som äger frågan och som obevekligt driver CRM genom hela organisationen.

– Vi såg direkt effekter av den nya tekniken i vår organisation. För teamledarna har det gett en större frihet och möjlighet att följa medarbetarnas prestationer samt fördela arbetet på ett mer effektivt sätt. Nu kan vi tydligare se var  i ärendehanteringen vi lägger tid vilket bland annat ger oss möjlighet att optimera våra FAQ:s, avslutar Sara.