Tingstads mobilitet från Endeavor

Full mobilitet för Tingstad med Endeavors lösning

Mobiliteten som Tingstad fick efter Endeavors systemlösning har gett deras säljare en förenklad tillgänglighet för att kunna samla samt söka efter information innan, under och efter kundbesök. Tingstad är i ständig rörelse och behövde utveckla en plattform som speglade deras verksamhet: Microsoft Dynamics 365. Med Endeavors branscherfarenhet kunde en lösning utvecklas för Tingstad som är föränderlig och modern, med mobilitet i spetsen.

Tingstad har varit verksamma sedan 1959 då inriktningen var att handla med papper. Verksamheten utvecklades och i början av 70-talet omfattade även verksamheten distribution av engångs- och förbrukningsartiklar till dagligvaruhandels, restauranger samt hotell. Tingstad har ca 450 anställda och omsätter 2,6 mdr SEK .

Innan Endeavors systemlösning utförde de 100 säljarna på Tingstad ett tidskrävande och onödigt dubbelarbete. Säljarna fick skapa offerter i deras befintliga ERP-system, om de var ute på kundbesök fick de ringa till innesälj som fick skriva in offerten i ERP-systemet.

Tingstad har många artiklar, vilket resulterade i att det var mycket tidskrävande att koppla upp sig, söka efter artiklar samt lägga offerter i ERP-systemet.

Servicehantering hade inget systemstöd, processen var manuell och hanterades med papper och penna.

Mobilitet

Endeavors systemlösning för Tingstad innefattade två delar; Mobilapplikation samt fältservice som innefattar automatisk planering samt planering mobilt. Möjligheten av mobilitet var en av de avgörande faktorerna för valet av systemlösning.

Säljarna kan nu skapa offerter ute på fält, ute hos kunderna, med hjälp av deras mobila enheter.

Smidig fältservice

Microsoft Dynamics 365 har nästan inga gränser, med konsulter som har erfarenheten av att utveckla plattformen enligt kundens förväntningar, så är oddsen för att lyckas starka.

Endeavors systemlösning för fältservice har möjliggjort för Tingstad att använda sig av ett helt systematiserat flöde, där all manuell hantering är borttagen.

Med en mobil enhet kan nu Tingstad planera in servicetillfällen, rapportera samt hantera fakturering. Faktureringen är möjlig då systemlösningen innehåller en integrering med deras befintliga ERP-system.