UHT mot framtiden med nytt affärssystem

UHT satsar på ett modernt och molnbaserat affässystem

Uvån Hagfors Teknologi utvecklar och erbjuder innovativa och hållbara lösningar till järn-, stål-, rostfritt stål- och ferrolegeringsindustrin i hela världen. UHT är etablerade som en pålitlig global leverantör av utrustning, metallurgiska processer och processtyrningssystem.

I takt med företagets snabba tillväxt har ett ökat behov av bättre affärsstöd, med minskad manuell hantering, uppstått. Därför beslutade man under 2018 att investera i en ny affärssystemslösning. Efter god research och en tydlig behovsanalys föll valet på Endeavor och Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Om uppdraget

UHT hade växt ur sitt före detta affärssystem och var i behov av ett system som kunde täcka ännu fler områden, och erbjuda fler funktioner, krävdes en ny upphandling av affärssystem. Målet var att erhålla ett modernt affärssystem med funktionalitet kring försäljning, inköp, lager, projekthantering och ekonomi. Det nya systemet behövde kunna skapa en modern plattform inför det fortsatta arbetet med att digitalisera verksamheten.

”Tillsammans med Endeavor har vi driftsatt Dynamics 365 Business Central med framgång, och dessutom som en av de första kunderna i Sverige. Vi är nöjda med den support vi har fått, framförallt när det uppstått akuta problem med implementationen.”
 – Christoffer Lundström, VD UHT

Vikten av en tydlig behovsanalys

Med en genomarbetad behovsanalys och ett gediget förarbete ökar chanserna till en lyckad implementering med goda resultat som följd. Inför bytet av affärssystem var UHT noggranna med att se över sina behov och arbetsprocesser, och utifrån dessa skriva en tydlig kravspecifikation som enkelt kunde följas upp mot olika leverantörer.

Resultat & affärsnytta

När UHT ingick samarbetet med Endeavor i december så var de en av de första kunderna i Sverige att installera Business Central. Att valet föll på Business Central berodde på att UHT ville gå in i ett modernt affärssystem med djup funktionalitet och automatiserade processer. För att slippa manuella uppgraderingar var det viktigt för UHT att systemet var molnbaserat.  Nu är Business Central i drift hos UHT och det önskade stödet för hantering av försäljning, inköp, lager, projekt och ekonomi är tillgängligt.

UHT ser positivt på resultaten av implementeringen som hittills lett till mer strömlinjeformade processer, bättre kontroll över vilka artiklar som säljs och bättre projektuppföljning.

 

Är du nyfiken på hur Business Central kan hjälpa ditt företag?

Kontakta då Anders Brunmarker så berättar han mer! 

Anders Brunmarker

Anders Brunmarker

Försäljningschef

Anders är expert på affärssystem och kan allt om hur du kan få ut full potential i din affärsprocess.

anders.brunmarker@endeavor.se
+46 735 19 88 09